Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Goois Democratisch Platform verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam (alleen bij leden)
– Telefoonnummer (alleen bij leden)
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Goois Democratisch Platform verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– politieke voorkeur
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gooisdemocratischplatform@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Goois Democratisch Platform verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Verzenden van onze notificaties en nieuwsberichten
– Analyses uitvoeren van raadplegingen via het platform

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Goois Democratisch Platform zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn duurt voort zolang je geregistreerd bent als actieve gebruiker.

 

Delen met anderen
Goois Democratisch Platform verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek
Goois Democratisch Platform gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gooisdemocratischplatform@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Goois Democratisch Platform zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:
Website: http://www.gooisdemocratischplatform.nl
Telefoonnummer: +31624682766
Bedrijfsadres: Gerard Doulaan 14
1412 JB Naarden
Postadres: Gerard Doulaan 14
1412 JB Naarden

 

Beveiliging
Goois Democratisch Platform neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gooisdemocratischplatform@gmail.com