54.92.164.9

Goois Democratisch Platform

Luisteren. Denken. Doen.

Geef je mening over actualiteiten

GDP wil de mening van inwoners en ondernemers continu betrekken bij de standpuntbepaling. Daarom plaatsen we regelmatig peilingen op ons platform, die zijn gerelateerd aan actualiteiten of lopende raadsvoorstellen. Alles transparant, dat is wel zo democratisch!

Kom met eigen initiatieven

De beste ideeën liggen op straat! Inwoners en ondernemers moeten eenvoudig en laagdrempelig eigen initiatieven kunnen aandragen bij de politiek. Iedereen die dat wil kan hiervoor een formulier invullen op ons platform en dan maken we er samen werk van!

Blijf betrokken bij de politiek

Via dit platform blijf je goed op de hoogte van wat er in onze gemeente speelt en kom je in contact met anderen om daarover van gedachte te wisselen! Lees het nieuws, stem op onze peilingen of geef je mening in een reactie!

Nieuws

Lees hieronder de laatste nieuwsberichten van Goois Democratisch Platform!

Peiling

Stem mee op de GDP Peiling!

Wat doen we met 'De Vonk'? (vraag 1 van 3)

In het centrum van Bussum staat gebouw ‘De Vonk’, een leegstaand winkelpand in eigendom van de gemeente dat er al jaren verloederd bij staat. Het college vindt het pand ‘beeldbepalend’, dus wil het bij voorkeur niet slopen.

Wat vind jij, wat moet er met dit gebouw gebeuren?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...
 • Ik zou de plattegronden en bouwkundig rapport vrijgeven, en dan een wedstrijd uitschrijven voor bewoners (groepen) en ondernemers om een plan in te dienen.
  Vervolgens kan het beste plan gekozen worden. Het is een markante plek van de gemeente, dus het zou heel mooi zijn als het een publieke functie zou kunnen krijgen.

 • Geef een reactie op deze vraag

  Wat doen we met 'De Vonk'? (vraag 2 van 3)

  Uit onderzoek blijkt dat renovatie te duur is om zelf te doen, dus is het idee om het te verhuren aan een ondernemer die het voor eigen rekening opknapt. De ondernemer mag het pand dan de komende 25 jaar gratis gebruiken.

  Vind je dit een goede constructie?

  Bekijk resultaten

  Laden ... Laden ...

  Geef een reactie op deze vraag

  Wat doen we met 'De Vonk'? (vraag 3 van 3)

  Gebouw ‘De Vonk’ is in het verleden in eigendom genomen, omdat het i.h.k.v. de eventuele aanleg van een verdiept of ondertunneld spoor een ‘strategische positie’ is. Inmiddels weten we dat aanpassing van het spoor zeker tot 2050 niet op de agenda zal komen.

  Moet de gemeente het pand in bezit houden?

  Bekijk resultaten

  Laden ... Laden ...
 • Lijkt me toch een goed idee om er een deskundige naar te laten kijken om de cultuurhistorische waarde te bepalen. Bijvoorbeeld Bond Heemschut en vervolgens hun advies volgen. Als zij het de moeite waard vinden (gedeeltelijk) behouden. Anders slopen.

  vind ik leuk 1
 • Geef een reactie op deze vraag

  BEWONERS INITIATIEVEN

  Heb je een leuk initiatief of een goed idee voor de gemeente? Vul het hieronder in en wij gaan ermee aan de slag!

   Media

   Introductiefilm GDP

   Agenda

   Datum Vergadering
   02/02/2022

   Actieplan ‘Iedereen doet mee' 2022-2025 -

   Digitale sessie B
   19:30 - 20:30 uur
   02/02/2022

   Natuurboulevard 2.0 - Fase 1 (wandelpad Diemerzeedijk en uitbreiding strand Muiden-West) -

   Digitale sessie A
   19:30 - 20:30 uur
   02/02/2022

   Voorbereidingskrediet Parkeergarage De Olmen -

   Digitale sessie B
   20:45 - 21:45 uur
   02/02/2022

   Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep -

   Digitale sessie A
   20:45 - 21:45 uur
   02/02/2022

   Nota Risicomanagement -

   Digitale sessie B
   22:00 - 23:00 uur
   02/02/2022

   Ambitiedocument herontwikkeling Verlosserkerk Bussum -

   Digitale sessie A
   22:00 - 23:00 uur
   02/02/2022

   Politieke Avond -

   Online
   19:30 - 23:00 uur
   16/02/2022

   Raadsvergadering -

   Online
   20:00 - 23:00 uur

   Klik hier voor de volledige Agenda en bijbehorende stukken

   Wat is Goois Democratisch Platform?

   Aanleiding
   Goois Democratisch Platform is in 2017 als lokale partij opgericht, om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte onder inwoners (en ondernemers) om meer en beter betrokken te worden bij de lokale politiek. Eens per 4 jaar stemmen en verder maar afwachten wat er gebeurt, is niet meer van deze tijd. Wij luisteren daarom gedurende onze gehele zittingsperiode naar de goede ideeën die inwoners zélf hebben. Daarmee willen wij de kloof tussen politiek en wat er leeft onder inwoners verkleinen en de kwaliteit van besluiten vergroten. Deze benadering sluit veel beter aan bij de democratie zoals die ooit bedoeld was. Goois Democratisch Platform is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – als nieuwe partij – direct met vier (van de 31) zetels in de gemeenteraad van Gooise Meren gekomen. Na het tussentijdse vertrek van een van de fractieleden (eind 2020), zijn wij momenteel met drie zetels in de raad vertegenwoordigd.

   Democratie
   Goois Democratisch Platform gaat in haar werkwijze in feite zoveel mogelijk terug naar de basis van de democratie, dat letterlijk “volksheerschappij” betekent. In een pure democratie is de voltallige bevolking soeverein en is autoriteit gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm vindt zijn oorsprong in het menselijke gelijkheidsideaal: Niemand heeft méér recht dan een ander om bepaalde voorstellen vast te stellen of beslissingen te nemen. In Nederland is sprake van een representatieve democratie, waarbij het volk bevoegdheden voor een bepaalde periode overdraagt aan een aantal afgevaardigden; in dit geval de gemeenteraad. Deze vorm is ontstaan als praktische oplossing bij het groeien van het aantal mensen binnen de democratie: het werd onuitvoerbaar om steeds iedereen bij bestuur en besluitvorming te betrekken. Maar inmiddels is de representatieve democratie uitgehold en is er een kloof ontstaan tussen de politiek en het volk.

   Werkwijze
   Anno 2022 zijn er allerlei (technische) mogelijkheden om grote groepen mensen snel en eenvoudig te raadplegen en bij de politiek te betrekken. Daar maken wij gebruik van, waarmee draagvlak en de kwaliteit van besluiten wordt vergroot. Wij luisteren gedurende de gehele zittingsperiode wél naar de goede ideeën die inwoners zelf hebben, ongeacht hun partijlidmaatschap. Dat doen we onder andere d.m.v. (online) raadplegingen en inwoners bijeenkomsten in de verschillende woonkernen. Wij nemen pro-actief deel aan het publieke debat en zijn altijd goed benaderbaar, o.a. op social media, per mail en telefonisch, maar natuurlijk ook ‘offline’ in winkels, horeca gelegenheden, sportclubs, etc. De fractie gebruikt die continue inbreng van inwoners en ondernemers expliciet om tot een (definitief) standpunt te komen over voorliggende besluiten in de gemeenteraad. Ook staan wij altijd open voor eigen ideeën en initiatieven van inwoners/ondernemers en proberen die waar mogelijk politiek-bestuurlijk verder te brengen binnen de gemeente. Inwoners of organisaties die tussen wal en schip dreigen te komen, helpen wij hun weg te vinden binnen de gemeente en richting de politiek. Wij zoeken continu voeding bij onze kiezers, maar zullen om een meerderheid te halen in de raad soms water bij de wijn moeten doen om tot een compromis te komen. Via ons platform doen wij daarvan verslag.

   Wereldbeeld
   Goois Democratisch Platform steunt het liberaal-democratisch gedachtegoed. Uitgangspunt is dat alle mensen gelijk zijn en dat de mens vrij en zelf verantwoordelijk is, in de eerste plaats voor het eigen handelen en welbevinden, maar uiteindelijk ook voor dat van anderen en voor de toekomst van anderen, als die teveel in het gedrang komt. De eigen vrijheid mag niet ten koste gaan van die van de ander: vrijheid in verantwoordelijkheid! Ook staat de GDP nadrukkelijk voor sociale rechtvaardigheid. GDP is van mening dat de overheid – in ons geval de gemeente – inwoners in voldoende mate in de gelegenheid moet stellen om hun eigen vrijheid en welbevinden te verzekeren. Dat betekent ook dat de gemeente de ontwikkelings- en ontplooiingskansen van inwoners helpt te vergroten. Daarbij is iedereen gelijkwaardig. De werkwijze van GDP ligt in het verlengde van dit uitgangspunt, omdat inwoners zelf in staat zijn hun eigen toekomst en die van anderen te helpen bepalen m.b.v. het platform dat hiervoor is ingericht. Bij het nastreven van haar doel baseert GDP zich nadrukkelijk op het bepaalde in artikel 1 van de Grondwet: gelijke behandeling van personen in gelijke gevallen en de verwerping van discriminatie op welke grond dan ook. Daarnaast ondersteunt GDP de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals die op 10 december 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. GDP stelt zich neutraal en tolerant op voor wat betreft godsdienst en levensbeschouwing.

   218

   Platformgebruikers

   50

   Uitgevoerde peilingen

   14

   Ontvangen initiatieven

   Fractie

   Goois Democratisch Platform heeft op dit moment drie zetels in de gemeenteraad van Gooise Meren. Daarnaast hebben wij drie steunfractieleden en één fractiemedewerker.

   Jelmer Kruijt (Fractievoorzitter)
   Jan Kwekkeboom (Fractielid)
   Erik Pieter Vlaanderen (Fractielid)
   Frank Wyers (Steunfractielid)
   Vera van Etten (Steunfractielid)
   Peter Schröder (Steunfractielid)
   Pieter Knecht (Fractiemedewerker)

   Bestuur

   Het bestuur van Goois Democratisch Platform bestaat uit de volgende leden:

   Leonard Koningswijk (Voorzitter)
   Leo Dooper (Penningmeester)
   Angela Nagel-Endenburg (Secretaris)

   Word lid

   Goois Democratisch Platform is een vereniging. De gezamenlijke leden bepalen het (organisatorische) beleid van de partij en controleren het bestuur. Leden worden actief op de hoogte gehouden van wat er politiek speelt en uiteraard kunnen zij hierover – net als de andere gebruikers van ons platform –  ook hun eigen mening (mee)geven.

   Voor slechts 5 Euro per jaar word je lid van het GDP (m.i.v. 2022 wordt dit 10 Euro per jaar). En je bepaalt zelf hoe actief je wilt worden.

   Word lid

   Doneer

   Doneer om van Goois Democratisch Platform een nog groter succes te maken!

   Doneer

   Contact

   Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact op!

    • Adres
     Gerard Doulaan 14 1412 JB Naarden
    • E-mail
     info@gooisplatform.nl
    • KvK
     68811632
    • Rekeningnummer
     NL04 BUNQ 2291 4614 51