Verordening duurzaamheidsleningen [Gooise Meren]

Gooise Meren heeft als doelstelling om een van de meest duurzame gemeenten van Nederland te worden. De gemeente wil hierin allereerst zelf het goede voorbeeld geven en daarnaast inwoners en ondernemers stimuleren om ook duurzamer te worden. De ‘Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren’ is zo’n duurzaamheidsinitiatief, gericht op particuliere woningbezitters. Tegen een aantrekkelijk rentetarief kunnen zij bij de gemeente een lening afsluiten voor het verduurzamen van hun huis. Verduurzamen kan bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen, het verder of beter isoleren van het huis of het aanleggen van een groen dak. Het minimale leenbedrag is vastgesteld op €2.500,- en de maximale lening bedraagt €25.000,-. Verenigingen van Eigenaren kunnen geen aanspraak maken op de lening. Het totale budget voor het verschaffen van leningen is vastgelegd op €400.000,-. In de gemeente Hilversum en Eemnes is er ook al gewerkt met duurzaamheidsleningen. Hier werd respectievelijk €1.000.000,- en €300.000,- vrijgemaakt voor de leningen.

Het voorstel en het amendement om de bovengrens van 25.000 Euro bouwkosten te schrappen zijn beide aangenomen. Indien de regeling een succes is, kan het budget uitgebreid worden. Hiervoor komt de wethouder dan terug bij de raad. 

Voorlopig standpunt

GDP vindt verduurzamen belangrijk en juicht het initiatief van de duurzaamheidslening dan ook toe. Een aantal zaken verdient echter nadere opheldering of toelichting.

  • Het vastgestelde budget van €400.000,- is niet overtuigend onderbouwd. De hoogte van dit bedrag dient zich te verhouden tot het aantal inwoners dat aanspraak kan maken op de lening. De gemeente haalt Hilversum (1 mln/90.000 inwoners) en Eemnes (3 ton/9.000 inwoners) als vergelijking aan en noemt het bedrag daarmee “op zijn plaats”. In werkelijkheid zit Gooise Meren dus met circa 7 Euro per inwoner fors onder Hilversum (11 Euro) en Eemnes (33 Euro). GDP wil hier dan ook verdere duiding van zien.
  • De gemeente heeft vastgesteld dat de maximale lening enkel wordt verstrekt aan duurzaamheidsaanpassingen die (in totaal) niet duurder zijn dan €25.000,-. Hiermee worden huizenbezitters die door de grootte van hun huis of de staat van het huis meer kosten moeten maken voor verduurzaming, uitgesloten van deelname. Dat er een maximaal leenbedrag van €25.000,- wordt uitgegeven per aanvraag, vinden wij acceptabel. De totale (ver-)bouwkosten hoeven hierbij echter niet tot een maximum te worden beperkt.

Hoofdstelling raadsvoorstel

De gemeente moet duurzaamheidsleningen beschikbaar stellen voor particuliere woningbezitters

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

23

Mee eens

2

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

De gemeente moet geen geld uitlenen aan particulieren voor het verduurzamen van koopwoningen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

0

Mee eens

0

Neutraal

13

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Een vereniging van eigenaren (VVE) moet ook gebruik kunnen maken van de regeling

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

6

Mee eens

5

Neutraal

3

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet (ook) budget worden vrijgemaakt voor duurzaamheidsleningen voor ondernemers

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

6

Mee eens

2

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het totale budget van €400.000,- moet omhoog, zodat het zich beter verhoudt tot het aantal huishoudens in de gemeente en de doelstellingen m.b.t. duurzaamheid.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

5

Mee eens

4

Neutraal

7

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Particuliere woningbezitters die voor meer dan €25.000,-willen verbouwen, moeten ook aanspraak kunnen maken op een duurzaamheidslening

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

2

Mee eens

2

Neutraal

10

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Particuliere woningbezitters die voor minder dan €2.500,- willen verbouwen, moeten ook aanspraak kunnen maken op een duurzaamheidslening

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

0

Mee eens

0

Neutraal

12

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties