Preventie en handhavingsplan Alcohol jeugd [Gooise Meren]

De gemeente moet een plan opstellen voor een integrale, regionale aanpak van alcoholgebruik door jongeren. In 2020 wil de gemeente een aanzienlijke daling zien van alcoholgebruik bij jongeren en (jong) volwassenen. Er wordt ingezet op een betere naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in supermarkten, horeca en met name sportkantines (para-commerciële horeca). Daarnaast wil de gemeente dat het aantal alcoholgerelateerde incidenten in openbare ruimten afneemt. De focus van dit plan ligt op jongeren en jongvolwassenen tot 24 jaar en hun ouders. Maar ook wordt aandacht besteed aan volwassenen bij wie sprake is van gewoontedrinken met een hoog consumptieniveau.

Directe link naar de stukken

Voorlopig standpunt

In algemene zin denken wij dat het plan voldoet. Wel hebben wij – mede n.a.v. input van enkele horeca ondernemers – een aantal kritische kanttekeningen geplaatst tijdens de eerste bespreking en de wethouder heeft toegezegd dit mee te zullen nemen in de uitvoering. Het gaat dan o.a. om de volgende zaken.

Controles moeten op de juiste momenten uitgevoerd worden om effectief te zijn, d.w.z. later op de avond. Dit gebeurt nu niet altijd. Verder zijn wij van mening dat indien een horeca ondernemer alcohol verkoopt aan een minderjarige, omdat die zich met een valse ID voordoet als een meerderjarige, de sanctie niet bij de ondernemer maar bij de minderjarige moet liggen. Ook is het van belang dat er controles plaats vinden in de openbare ruimte (hangplekken) en het is opvallend dat de trend dat minderjarigen overmatig drinken in “tuinhuisjes” bij hun ouders niet benoemd wordt. Tenslotte vinden wij dat er vrij veel landelijke maatregelen zijn beschreven (zoals sturing door accijnsverhoging en minder reclame), terwijl het hier gaat om een regionaal plan. Dit kan tot verwarring leiden.

Ten aanzien van de totstandkoming van dit plan, betreuren wij het dat de jeugd eigenlijk niet echt betrokken is. Er wordt over hen, niet met hen gepraat; een gemiste kans.

Conclusie: GDP is, ondanks enkele kanttekeningen die kunnen worden meegenomen in de praktijk, positief over dit plan. Het voorstel is aangenomen. 

Hoofdstelling raadsvoorstel

De gemeente treft met dit plan voldoende en adequate maatregelen om (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren te verkleinen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

10

Mee eens

3

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Als een minderjarige zich voordoet als meerderjarig d.m.v. een valse ID, mag een ondernemer niet gestraft worden als hij alcohol schenkt

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

14

Mee eens

1

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Controles in de horeca op alcoholverkoop aan minderjarigen vinden op de juiste momenten plaats

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

1

Mee eens

5

Neutraal

7

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moeten meer controles plaats vinden in de openbare ruimte (hangplekken)

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

9

Mee eens

2

Neutraal

1

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Jongeren hadden beter betrokken moeten worden bij de totstandkoming van dit plan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

13

Mee eens

0

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties