Invoering vermakelijkhedenretributie [Gooise Meren]

Het college heeft het voornemen geuit om “vermakelijkhedenretributie” te heffen bij attracties zoals Oud Valkeveen, Spant! en het Muiderslot om kosten voor o.a. parkeerwachters, onderhoud van wegen/bruggen, het opruimen van zwerfvuil en realisatie/beheer van parkeervoorzieningen te verhalen op de organisatoren van deze grote attracties (> 60.000 bezoekers).

Er kwam veel verzet van de organisaties die belast zouden gaan worden en daarom wil het college alsnog naar een privaatrechtelijk alternatief zoeken. Hierover worden momenteel nog gesprekken gevoerd. Het college stelt daarom nu voor om de vermakelijkhedentretributie wel in te voeren, maar deze in afwachting hiervan voorlopig op nul te zetten.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen. Ons amendement is verworpen. 

Voorlopig standpunt

GDP is van mening dat de gemeente alleen vermakelijkhedenretributie mag heffen, zolang het om daadwerkelijk gemaakte kosten gaat die direct samenhangen met de vermakelijkheid. Er mag dus geen geld overblijven dat aan andere zaken besteed wordt (zoals het college aanvankelijk voorstelde). Daarnaast moet de regeling niet onevenredig averechts werken op onze ambitie om meer toeristen te trekken. Dit standpunt is in lijn met de uitkomst van een recente poll die wij hierover hebben gehouden.

Wij constateren dat het college de kosten die samenhangen met vermakelijkheden nog niet concreet heeft gemaakt. Daarnaast geven wij de voorkeur aan een privaatrechtelijke afspraak “op maat” die in goed overleg tussen partijen tot stand is gekomen. Hier wordt aan gewerkt en zo lang die afspraak er nog niet is, moet je geen verordening vaststellen (ook al staat het bedrag voorlopig op nul). Wij overwegen daarom om een amendement in te dienen dat hier op ziet.

Hoofdstelling raadsvoorstel

De gemeente moet vermakelijkhedenretributie invoeren, maar in afwachting van een privaatrechtelijke oplossing het bedrag op nul zetten

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

3

Mee eens

0

Neutraal

22

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Een privaatrechtelijke afspraak over kosten heeft de voorkeur boven het instellen van vermakelijkhedenretributie

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

11

Mee eens

5

Neutraal

6

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Vermakelijkhedenretributie mag alleen betrekking hebben op daadwerkelijk gemaakte kosten voor een vermakelijkheid

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

18

Mee eens

3

Neutraal

1

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Zolang er gesproken wordt over een privaatrechtelijke oplossing, moet de gemeente geen vermakelijkhedenretributie invoeren

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

19

Mee eens

2

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties