Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Het college wil de buitenruimte rondom het gemeentehuis herinrichten en heeft hiervoor eerder een bedrag van een half miljoen Euro gereserveerd (waaronder 80.000 Euro voor het participatietraject). In het voorliggende plan blijft de hoogte van het plein gehandhaafd, wordt de poffertjeskraam verplaatst naar het lage pleindeel en de oude hoofdentree verdwijnt. Verder komt er een scheiding voor autoverkeer en voetgangers, er komen bomen bij, de lichtmasten worden vervangen en 63 van de 72 parkeerplaatsen blijven behouden. Aan de Landstraatzijde komt een voetpad en een ‘pannaveldje’. Aan de noordzijde komt een park met vlonders in het water.

Uit het participatietraject (niveau co-productie) zijn eerder een aantal varianten gekomen die buiten het financieel kader vielen. Met een motie heeft GDP opgeroepen om (ook) een ‘budget-variant’ aan de raad voor te leggen, waarbij alleen het hoogst noodzakelijke gebeurt (zoals het verbeteren van de rolstoeltoegankelijkheid) en zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden blijven. Het college heeft met dit voorstel de uitkomsten van het participatietraject en een sobere inrichting willen combineren.

Lees hier alle stukken. Bekijk hieronder een impressie van het plan.

Voorlopig standpunt

Goois Democratisch Platform heeft altijd al gesteld dat een half miljoen Euro heel veel geld is voor het ‘opleuken’ van het plein voor het gemeentehuis. Eerder werd het gemeentehuis al voor miljoenen verbouwd. Nog voordat het project (incl. het participatietraject) van start ging, hebben wij het college opgeroepen hier niet onnodig veel geld in te investeren, terwijl de gemeente tegelijkertijd voor een bezuinigingstaakstelling staat. Om ons standpunt kracht bij te zetten, hebben wij (met succes) een motie ingediend waarmee het college werd opgeroepen om (ook) een ‘budget-variant’ aan de gemeenteraad voor te leggen. In de budget variant zouden alleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen verwerkt moeten zijn.

In het nu voorliggende voorstel combineert het college naar eigen zeggen de uitkomsten van het participatietraject en de oproep van de motie om tot en sobere inrichting binnen het financieel kader te komen. Liever hadden wij – zoals ook in de motie stond – meerdere varianten voorgelegd gekregen, waaronder een variant waarin alleen de hoogst noodzakelijke maatregelen zouden worden genomen. In de voorkeursvariant worden allerlei ‘nice to haves’ toegevoegd, zoals een ‘pannaveldje’, vlonders, nieuwe bankjes en bomen. Verder verdwijnt 12,5% van de al krappe parkeergelegenheid. Hiermee wordt de motie dus niet goed door het college uitgevoerd.

Daarnaast constateren wij dat het college er niet in geslaagd is om op het niveau co-productie een participatieproces tot een goed einde te brengen. Doordat de gestelde kaders niet goed in het proces zijn betrokken, is de uitkomst onrealistisch gebleken en heeft de gemeente uiteindelijk zelf een compromisvoorstel gemaakt. Dat is geen co-productie. Dat neemt niet weg dat wij blij zijn dat omwonenden/belanghebbenden zich wel in dit compromisvoorstel kunnen vinden. Ook zijn wij blij dat de ijsbaan en de kermis in dit plan blijven passen.

Kortom: vooralsnog neigen wij naar een tegenstem, omdat het college de bijbehorende motie niet goed heeft uitgevoerd en burgerparticipatie op het niveau co-productie is mislukt.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Er ligt een goed plan voor de herinrichting van de buitenruimte rond het gemeentehuis (kosten 0,5 mio Euro)

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

9

Mee eens

1

Neutraal

35

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

 • Substellingen

  De beoogde vlonders aan de noordzijde van het gemeentehuis zijn een aanwinst

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  6

  Neutraal

  22

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  De gemeente kan een half miljoen Euro beter aan iets anders uitgeven

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  38

  Mee eens

  3

  Neutraal

  10

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • De gemeente zou niet minder, maar juist meer moeten uitgeven aan de buitenruimte rond het gemeentehuis

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  3

  Mee eens

  4

  Neutraal

  41

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een 'pannaveldje' voor de jeugd is een mooie aanwinst in dit gebied

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  3

  Neutraal

  31

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Jongerenwerkers, deskundigen uit wereld van beweging en sport, én jongeren zelf, zijn hier heel blij mee. Het heeft een functie en ontlast het speeltuintje én de buurtbewoners van hangjongeren in het speeltuintje, bedoeld voor <12 jaar.

 • Er moeten meer bomen bij het gemeentehuis komen te staan

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  29

  Mee eens

  4

  Neutraal

  13

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het aantal parkeerplaatsen bij het gemeentehuis moet eerder omhoog dan omlaag

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  15

  Mee eens

  16

  Neutraal

  16

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het college geeft met dit voorstel geen uitvoering aan de motie om met een 'budget variant' te komen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  14

  Mee eens

  8

  Neutraal

  22

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Het is goed dat de poffertjeskraam verplaatst wordt

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  18

  Mee eens

  23

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het participatieproces (niveau co-productie) is mislukt

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  8

  Mee eens

  16

  Neutraal

  19

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

 • Ikzelf, als een van de vele participanten, heb dat absoluut niet zo ervaren!
  Wel is er frustratie over de Raadsvergadering om te bemerken dat bepaalde partijen íeder voorstel per definitie afwijzen omwille van het afwijzen. In woord en lichaamstaal! Geen idee kennelijk wat dat doet met toehoorders die een jaar lang hebben deel genomen aan dit traject. Dan neem je
  burgerparticipatie niet serieus, en toon je minachting voor de “burger”.

  vind ik leuk 1
 • Het scheiden van autoverkeer en voetgangers voor het gemeentehuis is belangrijk

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  10

  Mee eens

  7

  Neutraal

  28

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties