Samenwerking/fusie tussen Weesp en Gooise Meren [Gooise Meren]

De provincie Noord Holland heeft onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van gemeenten in onze regio. Gooise Meren maakte niet direct onderdeel uit van dit onderzoek, omdat wij op dat moment net in een fusie-traject zaten. Uit het onderzoek concludeert de provincie dat het goed is als een aantal gemeenten nauwer gaat samenwerken en in de toekomst gaat fuseren, daarom is de procedure hiervoor in gang gezet. Onze gemeente is onderdeel van die procedure.

De gemeente Weesp heeft ook zelf onderzoek laten uitvoeren naar haar bestuurskracht. De belangrijkste conclusie is dat Weesp in de toekomst niet zelfstandig haar taken kan blijven uitvoeren. Weesp wil zich om die reden aansluiten bij Gooise Meren of Amsterdam. Daarom heeft Weesp de twee gemeenten gevraagd om aan te geven in welke vorm deze gemeenten bereid zijn om de samenwerking/fusie met Weesp aan te gaan. Meer specifiek heeft Weesp aan Gooise Meren en Amsterdam gevraagd te reageren op het kernwaarden- en opgavenprofiel van Weesp en op de aanvullende vragen over de organisatie van het werk, de positie van medewerkers en over het financieel en inhoudelijk beleid. Met dit raadsvoorstel laat onze gemeente weten dat zij open staat voor een samenwerking en daarop volgende fusie met Weesp.

Directie link naar de stukken.

DIT VOORSTEL IS AANGENOMEN. GDP HEEFT TEGEN GESTEMD.

Voorlopig standpunt

GDP is tegen dit raadsvoorstel, omdat (1) de regie en eindafweging meer bij de gemeente(n) i.p.v. de provincie zou moeten liggen; (2) inwoners veel nadrukkelijker betrokken zouden moeten worden en (3) het tempo van de procedure onnodig hoog is. Daarnaast heeft onze gemeente momenteel nog de handen vol aan het verwerken van de laatste fusie. Een gemeentelijke herindeling moet van onderaf komen en op draagvlak kunnen rekenen. Er is onvoldoende bekend over de effecten van een fusie met Weesp, bijvoorbeeld als het gaat over kosten/lastenniveau, veiligheid en de afstand tot inwoners. Er heeft slechts een zeer gering aantal inwoners meegedaan aan de digitale raadpleging (1,8%) en inspraakavond (0,07%). Een besluit over fusie zou over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen getild moeten worden om recht te doen aan onze democratische waarden.

 

Hoofdstelling raadsvoorstel

Onze gemeente moet open staan voor ambtelijke samenwerking en daarop volgend een bestuurlijke fusie met Weesp

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

2

Mee eens

1

Neutraal

18

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

 • Substellingen

  Als Weesp naar Amsterdam gaat, zal dat de regio verzwakken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  3

  Neutraal

  9

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een gemeentelijke herindeling (fusie) moet met draagvlak van onderaf komen, niet opgelegd worden

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  17

  Mee eens

  3

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Gooise Meren moet eerst maar eens de eigen bedrijfsvoering op orde brengen, alvorens opnieuw te fuseren

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  16

  Mee eens

  4

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Gooise Meren wordt versterkt door een fusie met Weesp

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  7

  Mee eens

  4

  Neutraal

  9

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Gooise Meren zal moeten fuseren om voldoende bestuurskracht te krijgen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  4

  Mee eens

  5

  Neutraal

  12

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Zolang de gevolgen van een fusie met Weesp niet bekend zijn, moet je daarover geen besluit nemen

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  0

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het tempo van deze procedure ligt te hoog

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  17

  Mee eens

  3

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Een besluit over fusie moet over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild worden, zodat inwoners zich daarover kunnen uitspreken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  19

  Mee eens

  1

  Neutraal

  0

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties