Concept Verkiezingsprogramma GDP [Gooise Meren]

Goois Democratisch Platform heeft in de afgelopen periode veel gesproken met inwoners(groepen). Mede op basis daarvan hebben wij een concept verkiezingsprogramma geschreven. Inwoners (en ondernemers) kunnen hieronder aangeven of zij zich op hoofdlijnen kunnen vinden in dit verkiezingsprogramma. Daarnaast is het mogelijk om specifieke opmerkingen te maken cq. suggesties te doen die worden betrokken bij definitieve vaststelling van het verkiezingsprogramma medio december (inloggen vereist).

Het programma ligt in het verlengde van waar wij voor staan: een open, transparante gemeente die er is voor de inwoners en hen voldoende betrekt bij de besluitvorming. De inhoud zal input zijn voor verkiezingsdebatten en zo mogelijk coalitieonderhandelingen. De wereld is echter niet samen te vatten in 19 pagina’s, dus dit laat onverlet dat wij onderwerpen buiten dit programma voortdurend aan inwoners zullen blijven voorleggen via ons platform.

Update: het verkiezingsprogramma is inmiddels vastgesteld. Wij danken iedereen voor de waardevolle inbreng!

Directe link naar het Verkiezingsprogramma

Hoofdstelling raadsvoorstel

Ik kan mij op hoofdlijnen goed vinden in dit verkiezingsprogramma.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

36

Mee eens

2

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Nog geen substellingen