Bouwplan Brediusweg 77 [Bussum]

Het college vraagt de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven inzake het verzoek tot afwijking van het bestemmingsplan ‘Brediuskwartier’ Brediusweg 77 te Bussum ten behoeve van de nieuwbouw van 1 woning.

Directe link naar de stukken

HET VOORSTEL IS AANGENOMEN. GDP HEEFT VOOR GESTEMD.

Voorlopig standpunt

Het betreft hier een braakliggend perceel tussen twee woningen aan een doorgaande weg. Aanvankelijk wilde Jan Tabak hier uitbreiden, maar dat is niet doorgegaan. Omdat dit perceel jaren ongemoeid is gelaten zijn veel zaailingen uitgegroeid en is er een verwilderd terrein ontstaan. Het groen op het perceel is in de huidige staat niet waardevol voor het beschermd dorpsgezicht. Het bouwplan is goed inpasbaar. Het voorlopige standpunt van de GDP is derhalve positief.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Er is geen reden om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het bouwplan Brediusweg 77

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

15

Mee eens

0

Neutraal

3

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Het groen op het perceel is in de huidige vorm niet waardevol

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

14

Mee eens

2

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er is een deugdelijk bouwplan gemaakt dat past in beschermd dorpsgezicht

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

10

Mee eens

2

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties