Aankoop en bestemming Brediusgronden [Muiden]

Het college van B&W heeft het voornemen om in Muiden een stuk grond van ’t Rijk te kopen (de “Brediusgronden”) en te bestemmen voor een combinatie van sport en sociale woningbouw (huur). Dit scenario is relatief duur, maar aan beide functies is een tekort of zal in de nabije toekomst een tekort ontstaan. Er zijn bovendien weinig alternatieve locaties voor te vinden. Het toeristisch scenario (hotel) valt hiermee dus af. De gemeenteraad wordt gevraagd deze keuze te onderschrijven en de benodigde kredieten ter beschikking te stellen.

Directe link naar de stukken

Dit voorstel is aangenomen, inclusief onze motie.

Voorlopig standpunt

GDP denkt dat een combinatie van sport (sporthal + velden) en sociale huurwoningen een goede keuze is en bovendien goed inpasbaar is in het gebied. Met sociale huurwoningen kan betere aansluiting worden gezocht met de woonvisie. Door de nieuwe wijken de Krijgsman en Weespersluis, zullen alleen maar meer mensen willen sporten en daar moeten voldoende faciliteiten voor zijn, zo stellen ook SC Muiden en de hockeyclubs uit Naarden en Muiderberg. Wel geeft GDP nog steeds de voorkeur aan uitbreiding van MHC op de Negenmorgen en wij willen dat daar nogmaals onderzoek naar wordt gedaan. Totdat hier duidelijkheid over is, wordt op de Bredius ruimte vrij gehouden voor het geval het op de Negenmorgen niet lukt. Verder willen wij het college met een motie oproepen om zich ervoor in te zetten om ook een passende plek te vinden voor de Muider ijsclub Eendracht, die door de ontwikkeling van de Krijgsman “dakloos” is geworden.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Aankoop van de Brediusgronden met de beoogde functies sport en (sociale) woningbouw is een goed idee.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

27

Mee eens

2

Neutraal

1

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Er moet op de Bredius ook een plek gevonden worden voor de Muider ijsclub Eendracht

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

11

Mee eens

1

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moeten – naast de sport faciliteiten - zoveel mogelijk sociale huurwoningen op de Bredius gebouwd worden

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

8

Mee eens

3

Neutraal

4

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Uitbreiding van MHC vindt bij voorkeur plaats op de Negenmorgen in Muiderberg, als dat niet lukt op de Bredius

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

8

Mee eens

3

Neutraal

5

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Het is belangrijk om extra sport faciliteiten te creëren op de Bredius, zodat er voldoende capaciteit is voor nieuwe wijken de Krijgsman en Weespesluis

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

12

Mee eens

1

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties