Aankoop Crailo [Gooise Meren]

Crailo is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Laren, Hilversum en Gooise Meren.  De provincie Noord-Holland heeft Crailo in 2006 aangekocht van ‘t Rijk. De aankoop was erop gericht om op deze locatie een herontwikkeling met natuur, wonen en bedrijvigheid te initiëren, aansluitend bij de groene omgeving. Er is na een uitvoerig participatietraject een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Echter stellen de nu zittende colleges van Laren, Hilversum en Gooise Meren voor om de grond samen aan te kopen van de provincie en een nieuw plan te ontwikkelen met meer ambitie en een integrale benadering van het totale gebied. De grond kost de gemeenten in totaal 33,2 miljoen Euro en wordt aangekocht door een gezamenlijk op te richten BV.

Directe link naar de stukken

Voorlopig standpunt

GDP staat – net als veel andere partijen in Gooise Meren – kritisch tegenover dit plan en voert hierover momenteel overleg. Zonder daar op dit moment uitgebreid op in te gaan, plaatsen wij kanttekeningen bij de manier waarop inwoners in het proces zijn/worden betrokken, de verdeling van zeggenschap tussen Laren en Hilversum, het aandeel van sociale woningbouw + percentage middeldure woningen, de ontsluiting van het gebied en de vraag of je ook veel bedrijven op dit terrein moet gaan plaatsen.

Hoofdstelling raadsvoorstel

Gooise Meren moet overgaan tot gezamenlijke aankoop en ontwikkeling van Crailo o.b.v. Ambitiedocument Buurtschap Crailo

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

1

Mee eens

4

Neutraal

18

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Een BV is geen geschikte entiteit om een intergemeentelijke samenwerking aan te gaan

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

11

Mee eens

7

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet een andere stemverhouding komen tussen GM-H'sum-Laren, zodat H'sum geen veto krijgt

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

20

Mee eens

0

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Er moet v.w.b. de woningbouw een focus zijn op sociale huur en midden-duur koop

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

14

Mee eens

4

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Inwoners zijn onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van dit plan, dat moet echt beter naar de toekomst toe!

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

13

Mee eens

0

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties