Jan Kwekkeboom (Fractielid)

Portefeuilles:

 • Vergunningen & handhaving
 • Vluchtelingen & integratie
 • Subsidiebeleid
 • Zorg en welzijn / Sociaal domein
 • Werkgelegenheid & arbeidsparticipatie
 • Bedrijfsvoering & PO
 • Openbare orde & veiligheid (2e woordvoerder)
 • RO Bussum (2e woordvoerder)
 • Regio & intergemeentelijke samenwerking (2e woordvoerder)
 • Havens (2e woordvoerder)
 • Financien & belastingen (2e woordvoerder)
 • Volkshuisvesting & wonen (2e woordvoerder)
 • Afgevaardigde agendacommissie