Jan Kwekkeboom (Fractielid)

Portefeuilles:

 • Openbare orde & veiligheid
 • Vergunningen & handhaving
 • Vluchtelingen & integratie
 • RO Bussum
 • Subsidiebeleid
 • Zorg en welzijn / Sociaal domein
 • Dierenwelzijn
 • Werkgelegenheid & arbeidsparticipatie
 • Bedrijfsvoering & PO
 • Bibliotheken
 • Regio & intergemeentelijke samenwerking (2e woordvoerder)
 • Havens (2e woordvoerder)
 • Financien & belastingen (2e woordvoerder)
 • Onderwijs (2e woordvoerder)
 • Jeugd 18- (2e woordvoerder)
 • Volkshuisvesting & wonen (2e woordvoerder)
 • Begraafplaatsen (2e woordvoerder)