Jelmer Kruijt (Fractielid/Fractievoorzitter)

Portefeuilles:

 • Algemeen bestuur
 • Economische zaken
 • Toerisme/recreatie/evenementen
 • Cultuur/monumenten
 • Bestuurlijke vernieuwing & burgerparticipatie (2e woordvoerder)
 • Ruimtelijke ordening (2e woordvoerder)
 • Financiën & belastingen (2e woordvoerder)

Vera van Etten (Fractielid)

Portefeuilles:

 • Vluchtelingen & integratie
 • Zorg & welzijn/sociaal domein
 • Dierenwelzijn
 • Sport
 • Toerisme/recreatie/evenementen (2e woordvoerder)
 • Bibliotheek (2e woordvoerder)
 • Bedrijfsvoering & P&O (2e woordvoerder)

Frank Wyers (Fractielid/Penningmeester)

Portefeuilles:

 • Openbare orde & veiligheid
 • Subsidiebeleid
 • Financiën & belastingen
 • Bedrijfsvoering & P&O
 • Economische zaken (2e woordvoerder)
 • Dierenwelzijn (2e woordvoerder)
 • Cultuur/monumenten (2e woordvoerder)
 • Sport (2e woordvoerder)

Erik Pieter Vlaanderen (Fractielid/Vice-fractievoorzitter)

Portefeuilles:

 • Havens
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting & wonen
 • Omgevingswet
 • Verkeer & vervoer; Parkeren (2e woordvoerder)
 • Natuur & openbare ruimte (2e woordvoerder)
 • Begraafplaatsen (2e woordvoerder)
 • Project Crailo (2e woordvoerder)

Claudia Weemhoff (Fractielid)

Portefeuilles:

 • Natuur & openbare ruimte
 • Begraafplaatsen
 • Onderwijs
 • Jeugd 18-
 • Bibliotheek
 • Vluchtelingen & integratie (2e woordvoerder)
 • Werkgelegenheid & arbeidsparticipatie (2e woordvoerder)
 • Subsidiebeleid (2e woordvoerder)

Peter Schröder (Fractielid)

Portefeuilles:

 • Bestuurlijke vernieuwing & burgerparticipatie
 • Regio & intergemeentelijke samenwerking
 • Vergunningen & handhaving
 • Werkgelegenheid & arbeidsparticipatie
 • Project Crailo
 • Algemeen bestuur (2e woordvoerder)
 • Volkshuisvesting & wonen (2e woordvoerder)

Jan van Gilse (Fractielid)

Portefeuilles:

 • Verkeer & vervoer; Parkeren
 • Milieu & duurzaamheid
 • ICT & dienstverlening
 • Inkoop en inkoopbeleid
 • Regio & intergemeentelijke samenwerking (2e woordvoerder)
 • Havens (2e woordvoerder)
 • Omgevingswet & Omgevingsvisie (2e woordvoerder)

Marleen van Hövell (Steunfractielid)

Portefeuilles:

 • Onderwijs
 • Jeugd 18-

Marga Voorn (Steunfractielid)

Portefeuilles:

 • Milieu & duurzaamheid
 • Zorg & welzijn/sociaal domein

Pieter Knecht (Steunfractielid/Fractie secretaris)

Portefeuilles:

 • Openbare orde & veiligheid
 • Vergunningen & handhaving
 • ICT & dienstverlening
 • Inkoop en inkoopbeleid