Zolang de gevolgen van een fusie met Weesp niet bekend zijn, moet je daarover geen besluit nemen