De voorziene effecten op het wegverkeer wegen niet op tegen de voordelen van een passantenhaven