Renovatie van schoolgebouwen heeft de voorkeur over nieuwbouw