Een privaatrechtelijke afspraak over kosten heeft de voorkeur boven het instellen van vermakelijkhedenretributie