Om het kruispunt Genestetlaan-Landstraat-Nieuwe Raadhuisstraat veiliger te maken, hoeft er geen rotonde te komen (optimalisatie huidige situatie)