Met het voorliggende beeldkwaliteitsplan als vervanging van de huidige criteria, houden de gronden een voldoende groen karakter.