In het licht van eerdere overwegingen bij de verkoop aan KNSF (met als gevolg verhuizing van de volkstuinen) en gelet op de insteek van dit plan alsmede het vigerende bestemmingsplan, lijkt een maximaal te bebouwen oppervlak van 24 m2 passender dan 48 m2