Jongeren hadden beter betrokken moeten worden bij de totstandkoming van dit plan