Inwoners zijn onvoldoende betrokken bij de totstandkoming van dit plan, dat moet echt beter naar de toekomst toe!