Het woon- en leefklimaat in het Gooi wordt mede gedragen door de natuurterreinen. Het weide- en bosgebied rond Oud Valkeveen mag niet gebruikt worden als parkeerterrein