Het nieuw aan te leggen laag gelegen “belevingspad” aan de binnenzijde van de vestinggracht moet geschrapt worden uit het plan, omdat dat geen recht doet aan het historische aanzicht van de vesting