Het instellen van het Kwaliteitsteam De Krijgsman als commissie die de bouwplannen toetst, zorgt voor een uniforme en efficiënte advisering van de bouwontwikkelingen in De Krijgsman.