Het groen op het perceel is in de huidige vorm niet waardevol