Het college geeft met dit voorstel geen uitvoering aan de motie om met een ‘budget variant’ te komen