De gemeente moet proa-actief meewerken aan het bewonersinitiatief voor een geluidswal met zonnepanelen bij het Naarderwoonbos (motie)