Er wonen aan weerszijden van de Brediusweg veel kinderen, maar zij kunnen dikwijls niet veilig oversteken