Er ontstaan vooral ‘s ochtends gevaarlijke situaties als grote groepen fietsers de Brediusweg over moeten steken