Er moeten in de passantenhaven geen horeca en/of andere voorzieningen komen die concurrerend zijn voor ondernemers in de Vesting