Er moeten – naast de sport faciliteiten – zoveel mogelijk sociale huurwoningen op de Bredius gebouwd worden