Er moeten meer controles plaats vinden in de openbare ruimte (hangplekken)