Er moet op de Bredius ook een plek gevonden worden voor de Muider ijsclub Eendracht