Er moet een maximum worden bepaald voor het aantal touringcars dat naar het Speelpark rijdt en de verkeersbewegingen moeten beter worden afgestemd