Er is een deugdelijk bouwplan gemaakt dat past in beschermd dorpsgezicht