Een besluit over fusie moet over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild worden, zodat inwoners zich daarover kunnen uitspreken