Er moeten – gezien de lengte en drukte (!) van de Brediusweg – drie (3) oversteekplaatsen gerealiseerd worden. Niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar ook voor oudere voetgangers en alle fietsers