De Brinklaan (tussen Veerstraat en rotonde Bel-ami) moet op gezette tijden autovrij kunnen zijn