Afspraak was dat de strook geheel groen zou worden, dus de gemeente moet geen enkele bebouwing toestaan