Inwonersinitiatief: Zebrapad met stoplicht halverwege Brediusweg i.v.m. verkeersveiligheid [Bussum]

Aan weerszijden van de Brediusweg wonen veel gezinnen en er zijn diverse basisscholen, een middelbare school en een kinderdagverblijf gevestigd. Tijdens de spits moeten grote groepen fietsers en voetgangers de Brediusweg oversteken, maar zij komen dikwijls moeilijk aan de overkant. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Daarom stellen wij voor dat er een zebrapad met stoplicht komt, net zoals op de Lambertus Hortensiuslaan. Dit initiatief wordt ondersteund door 34 inwoners, de Godelindeschool, de Katholieke Montessorischool, het Goois Lyceum en Kindervilla.

UPDATE:

GDP heeft n.a.v. dit initiatief diverse vragen aan het college gesteld. De wethouder heeft de situatie inmiddels laten onderzoeken en erkent in de beantwoording van onze vragen nu het probleem. Het is de bedoeling dat de verkeersveiligheid nog dit jaar wordt verbeterd. De initiatiefnemers zullen daar nadrukkelijk bij betrokken worden. Het initiatief wordt hiermee op ons platform afgesloten.

Prioriteit

Hoofdstelling initiatief

Er moet omwille van de veiligheid van fietsers/voetgangers halverwege de Brediusweg een zebrapad met stoplicht komen

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

59

Mee eens

5

Neutraal

12

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

 • Substellingen

  Met zoveel scholen in de buurt, moet er hoe dan ook een veiligere oversteekplaats komen!

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  33

  Mee eens

  0

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er wonen aan weerszijden van de Brediusweg veel kinderen, maar zij kunnen dikwijls niet veilig oversteken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  32

  Mee eens

  0

  Neutraal

  1

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Het stoplicht hoeft alleen te werken als de scholen beginnen en uitgaan, waardoor auto's niet onnodig hoeven te wachten

  ter voorkoming dat er gewacht moet worden door automobilisten als er geen voetgangers zijn. Auto's moeten toch stoppen voor zebra

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  29

  Mee eens

  6

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er ontstaan vooral 's ochtends gevaarlijke situaties als grote groepen fietsers de Brediusweg over moeten steken

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  34

  Mee eens

  7

  Neutraal

  3

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties

  Er moeten - gezien de lengte en drukte (!) van de Brediusweg - drie (3) oversteekplaatsen gerealiseerd worden. Niet alleen voor schoolgaande kinderen, maar ook voor oudere voetgangers en alle fietsers

  De Brediusweg is een belangrijke verkeersader. De brediusweg doorsnijdt het leef en woongebied van Naarden / Bussum. Vele fietsers, voetgangers en schoolgaande kinderen moeten deze doorsnijding in hun woon/leef gebied meerdere keren per dag oversteken. (bijvoorbeeld als je twee keer per dag een boodschapje doet op de fiets vanuit het Componisten en/of Rembrandtkwartier) naar Bussum centrum.

  U kunt niet meer stemmen op deze stelling

  5

  Mee eens

  3

  Neutraal

  2

  Mee oneens  U kunt niet meer reageren op deze stelling

  Reacties

  Geen reacties