Inwonersinitiatief: Wederopbouw Militaire Bad- en Zweminrichting in Naarden Vesting [Naarden]

Er is aanleiding om de Militaire Bad- en Zweminrichting nieuw leven in te blazen getuige het toenemend gebruik van de vestinggracht als zwemlocatie voor de jeugd uit de omgeving. De bouw past bij de wens van SMB de vestingwerken zoveel mogelijk terug te brengen naar de verdedigingsfunctie en het militaire karakter van de vesting: aan het begin van de vorige eeuw bestond al een zwembad met die naam. Aansluiting zal dan ook gezocht moeten – en kunnen – worden bij het toenmalig ontwerp. Voordeel is dat er meer toezicht gehouden kan worden, vooral op het achterlaten van troep. Dat is veel vestingbewoners een doorn in het oog. Als de jeugd al geen gebruik zou maken van het zwembad, geeft het wel de mogelijkheid voor ouderen in de gracht te kunnen zwemmen, vooral ook, omdat het oude plan in kleedhokjes voorzag. De mogelijkheid de zweminrichting opnieuw op te bouwen, wordt ook ingegeven door het feit dat de waterkwaliteit dat mogelijk maakt. Aardig te vermelden is dan, dat juist die – slechte – waterkwaliteit destijds reden was de inrichting te sluiten.

UPDATE 1: Van de 23 mensen die op dit initiatief gestemd hebben, zijn er 21 positief. Alhoewel het aantal stemmen vrij beperkt is, zal onze fractie het initiatief daarom voorleggen aan de SMB. Wij zullen hun reactie uiteraard via ons platform communiceren.

UPDATE 2: Inmiddels hebben wij een reactie van SMB ontvangen. Het initiatief is om meerdere redenen niet haalbaar. Naast afwegingen op het gebied van cultuurhistorie en financiën, kan SMB niet garanderen dat het water veilig en schoon is. Daarnaast is er geen toezicht te organiseren. Onze fractie heeft begrip voor dit standpunt en daarom kan dit inwonersinitiatief helaas geen doorgang vinden.

Hieronder staat de integrale reactie van SMB:

Het initiatief voor een openbaar zwemwater is eerder bij ons aan bod gekomen. Het is voor ons, los van de cultuurhistorie en de financiën, om meerdere redenen niet haalbaar. Rijkswaterstaat heeft een controle systeem voor haar eigen zwemwater. Dit brengt een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Zie hiervoor https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water en https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx

De belangrijkste redenen waarom dit voor ons niet haalbaar is, som ik hieronder op.

  1. De meest belangrijke is het feit dat wij kunnen niet garanderen dat het water 100% veilig is. Er kunnen objecten in het water belanden waar mensen zich aan kunnen verwonden. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij ons;
  2. Er is vanuit ons geen toezicht te regelen (badmeester);
  3. Het water staat in open verbinden met andere vaarwateren. Wij kunnen de waterkwaliteit dan ook niet garanderen;

Veel openbare zwemgelegenheden zijn door deze verplichting in het verleden ook gesloten. Temeer omdat de veiligheidsvoorschriften niet konden worden nageleefd. Wij waarschuwen ook via het Naardernieuws om niet in de vestinggracht te zwemmen en benadrukken de gevaren van het springen van de wal.

Prioriteit

Hoofdstelling initiatief

De vestinggracht zou weer een zwemlocatie kunnen worden

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

21

Mee eens

0

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Nog geen substellingen