Inwonersinitiatief: Afschaffen Hondenbelasting [Gooise Meren]

Hondenbelasting stamt uit de tijd dat een hond een economische waarde had: een hond trekt een kar, een kar betekent dat je een handel hebt en dus maak je winst. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondenbelasting) Dat is al lang niet meer het geval, een hond kost juist geld maar geeft liefde terug. Het argument dat de poep moet worden geruimd is een zwakke: veel wordt door eigenaren al geruimd en wat overblijft is meer een kwestie van opvoeding van de baas. De hondenbelasting is niet bedoeld voor het opruimen maar het geld gaat in de gemeentepot algemene middelen.

Opmerking GDP bij dit initiatief: Wij hebben afschaffing van de hondenbelasting ook al opgenomen in het verkiezingsprogramma, o.a. naar aanleiding van een poll waarin circa 80% te kennen gaf de heffing te willen schrappen.

Prioriteit

Hoofdstelling initiatief

Hondenbelasting is antiek en moet worden afgeschaft

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

30

Mee eens

5

Neutraal

2

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

  • Substellingen

    Nog geen substellingen