Afdwingen snelheidslimiet Jacobus Verhoeflaan + Albert Grootlaan [Naarden]

De straten Jacobus Verhoeflaan en Albert Grootlaan kwalificeren officieel als woonerf. Omdat hier geen duidelijke scheiding bestaat tussen stoep en verkeersweg, is het belangrijk dat de snelheidslimiet van 15 km/uur ook nageleefd wordt door het gemotoriseerd verkeer. Met name voor de kinderen van de in deze (en omliggende) straten wonende gezinnen ontstaan in de huidige situatie regelmatig onveilige situaties omdat motorvoertuigen zich vaak niet bewust zijn van:

  1. het feit dat dit gebied een woonerf is
  2. op een woonerf maximaal 15 km/uur mag worden gereden

De aanduiding woonerf is bij veel mensen niet bekend, want de aanduiding aan het begin van de straat is onvoldoende duidelijk. Ook zou het helpen als er een duidelijke aanduiding van de maximum snelheid bij de borden wordt geplaatst. En, last but not least, er zouden bij het binnengaan van deze straten (op 3 plekken) snelheidsreducerende maatregelen moeten worden genomen. Dit kan door iets aan de inrichting van de straten te doen. Bijvoorbeeld door aan weerszijden van de weg grote plantenbakken te plaatsen, waar het verkeer even ‘geknepen’ wordt waar ook de attendering ‘woonerf’ een plaats krijgt. E.e.a. zou in overleg met de bewoners in deze straat uitgewerkt kunnen worden, zodat er een veilige verkeerssituatie ontstaat.

Prioriteit

Hoofdstelling initiatief

De huidige aanduiding met verkeersbord 'woonerf' op deze straten is onvoldoende en behoeft verbetering teneinde de snelheid van gemotoriseerd verkeer binnen de limiet te houden.

U kunt niet meer stemmen op deze stelling

15

Mee eens

0

Neutraal

0

Mee oneensU kunt niet meer reageren op deze stelling

Reacties

Geen reacties

Substellingen

Nog geen substellingen