Opnieuw zorgen GDP/Hart over stijgende lasten

Opnieuw zorgen GDp/Hart over stijgende lasten

Een paar weken geleden waren het de parkeertarieven, nu trekken we aan de bel over de rioolheffing. In de raad woensdag wordt het rioleringsplan behandeld, en het voorstel is om, boven op de inflatie, de tarieven elk jaar met nog eens 2,5% extra te laten stijgen. Dat vinden wij, zeker in deze tijd, geen goed plan. Temeer omdat het in de afgelopen jaren nooit gelukt is om alle geplande projecten uit te voeren, en de inspecties nog niet bijgewerkt zijn zodat we niet precies weten wat de kwaliteit van de riolen is, en dus ook niet hoeveel geld er nodig is.

Wij dienen daarom een amendement in om er eerst voor te zorgen dat we weten hoe we ervoor staan, en pas daarna opnieuw te kijken of het écht nodig is de tarieven harder dan de inflatie te laten stijgen.GDP/Hart hoopt dat de andere partijen ook geen verdere lastenverzwaring voor de inwoners willen en dit amendement zullen steunen.

https://bestuur.gooisemeren.nl/ve…/agenda-raadsvergadering/…