Hoe worden verenigingen gecompenseerd, nu zij geen papier meer mogen ophalen?

Hoe worden verenigingen gecompenseerd, nu zij geen papier meer mogen ophalen?

Fractie GDP/Hart heeft middels schriftelijke vragen bij het college geinformeerd of er al zicht is op een structurele oplossing voor de verenigingen, om het structurele financiële gat dat is geslagen door het wegvallen van de papierinzameling op enigerlei wijze te compenseren. De vragen zien mede op de uitkomst van de pilot waarbij verenigingen kerstbomen konden inzamelen voor twee kwartjes per boom. Wij hopen dat de vragen snel beantwoord worden.