College durft (nog) niet aan vuurwerkverbod, GDP/Hart stelt vragen

Na twee jaarwisselingen met een (landelijk) vuurwerkverbod, kiest het college er blijkens een recente raadsmededeling voor om bij de aankomende jaarwisseling geen verbod in te stellen. In plaats daarvan wordt gewerkt met een beperkt aantal vuurwerkvrije zones en vrijwillige vuurwerkvrije straten.

Uit onderzoek onder het burgerpanel van Gooise Meren blijkt dat er (inmiddels) een meerderheid vóór een algeheel vuurwerkverbod is. Ook blijkt hieruit dat men weinig vertrouwen heeft in de zgn. vrijwillige vuurwerkvrije straten. Toch kiest het college niet voor een verbod en wél voor deze vuurwerkvrije straten. Diverse andere gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Soest en Amsterdam, kiezen wel voor een vuurwerkverbod.

Onze fractie wil het college hierover in de raadsvergadering van 30 november de volgende vragen stellen:

Vraag 1
Hoe komt het dat sommige andere gemeenten het (juridisch) wel haalbaar achten om een verbod in te stellen en blijkbaar ook in staat zijn om daar in voldoende mate op te handhaven?

Vraag 2
Behalve in de Keverdijk, wordt (terecht) een aantal dierenweides aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook ouderen hebben bovengemiddeld last van vuurwerk. Waarom kiest het college niet voor vuurwerkvrije zones rond verzorgingstehuizen?

Vraag 3
Wat onderscheidt de Keverdijk van andere wijken, om alleen hier een vuurwerkvrije zone in te stellen?

Vraag 4
Deelnemers aan het onderzoek zijn weinig hoopvol over de vrijwillige vuurwerkvrije straten. Er vindt hierop geen toezicht/handhaving vanuit gemeente of politie plaats. Hoe gaat de gemeente om met mogelijke hoop oplopende confrontaties/conflicten hieromtrent tussen wijkbewoners?

Vraag 5
Diverse andere gemeenten in Nederland kiezen zoals gezegd wel voor een algeheel vuurwerkverbod. Is het college van plan om met deze gemeenten in gesprek te gaan zodat Gooise Meren mee kan liften op de (juridische) afwegingen die daar worden gemaakt en de lessen die er met het ingestelde verbod worden geleerd?

Vraag 6
Kan het college toezeggen dat er in 2023 tijdig (vóór het zomer reces) een thema uur voor de raad georganiseerd zal worden, waarin deze problematiek besproken kan worden alvorens beleid te bepalen voor de jaarwisseling van 2023-2024?