Reactie GDP/Hart n.a.v. persbericht D66, waarin de partij aangeeft uit de coalitie te stappen

Wij hebben kennis genomen van het besluit van D66, om niet langer deel te willen nemen aan de verkennende gesprekken over een voortzetting van de huidige coalitie met de samengevoegde fractie GDP/Hart. Wij respecteren die keuze, maar betreuren het ook. Juist nu zijn inwoners en ondernemers gebaat bij continuïteit van bestuur.

Na het strategische besluit om als één lokale partij verder te gaan, is het van begin af aan onze inzet geweest om met alle coalitiepartijen door te gaan. Daarbij is het bestaande coalitieakkoord, waar de voormalige GDP fractie zich eerder dit jaar al achter schaarde, altijd de basis gebleven. Ook in de recente gesprekken die we hebben gevoerd, zijn in onze beleving geen onderwerpen naar boven gekomen waarover we van mening blijken te verschillen. Een ‘nieuwe koers’ is wat ons betreft dan ook niet aan de orde.

Ook zonder D66 zien wij vooralsnog geen aanleiding om terug te gaan naar de tekentafel. Met de VVD en Groen Links kan nog steeds een stabiele coalitie gevormd worden. Wij zetten de gesprekken met deze partijen dan ook graag voort en we hopen op korte termijn tot een afronding te kunnen komen.