Motie voor ruimere winkeltijden op zondag

Uit onze meest recente inwonerspeiling volgt dat veel mensen (70%) de openingstijden van winkels op zondag zouden willen verruimen. Over welke tijden dat dan precies moeten worden en hoe het beste kan worden omgegaan met laden en lossen, wordt nogal verschillend gedacht. Daarom is het goed als het college dit eens zorgvuldig onder de loep neemt. Samen met de VVD dienen wij daarvoor een motie in. De motie wordt in de komende raadsvergadering behandeld.