GDP ontzet over tekortschieten gemeente in jeugdhulpverlening

Goois Democratisch Platform heeft met ontzetting kennis genomen van het calamiteitenrapport van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat is ingesteld naar aanleiding van de zelfdoding van een jonge inwoner van Gooise Meren in april 2020. Het nog minderjarige meisje stond toen onder toezicht en bescherming van de gemeente, die blijkens het ingestelde onderzoek heeft verzaakt in het verzorgen van passende hulp. Er is niet adequaat gehandeld, de eigen richtlijnen zijn niet gevolgd en instanties werkten langs elkaar heen.

“Dit is in de eerste plaats een zeer verdrietige situatie voor de direct betrokkenen. Daarnaast baart het ons grote zorgen dat dit in onze gemeente kon gebeuren en dat wij daar nu ook nog eens zelf achter hebben moeten komen”, aldus Vera van Etten (fractielid GDP). “De raad is immers het hoogste orgaan van de gemeente en dient natuurlijk proactief door het college geïnformeerd te worden over dit soort elementaire zaken. Dat kan desnoods in een besloten setting, dus er is geen excuus om dat na te laten”, vervolgt Van Etten. GDP stelde in de afgelopen periode meerdere keren de jeugdzorg aan de orde, zowel d.m.v. schriftelijke vragen als plenair tijdens vergaderingen. Alhoewel deze casus naar nu blijkt toen al speelde, is daarvan nooit melding gemaakt en werd de raad in plaats daarvan voorgehouden dat de invulling van de jeugdzorg door de gemeente goed verliep. “Het is dan ook schaamteloos, dat het college dit nu plotseling goed probeert te praten in een inderhaast verstuurde raadsmededeling en daarvoor ‘privacy’ als excuus gebruikt, in plaats van te erkennen dat dit zowel in de uitvoering als in de informatievoorziening richting de raad helemaal verkeerd is gegaan”, besluit Van Etten.

Het is evident dat de gemeente doeltreffende proces regie dient te voeren bij dergelijke situaties in de jeugdzorg. Dat was sterk ondermaats en dat moet snel beter. Goois Democratisch Platform heeft samen met de Pvda vragen ingediend en sluit zeker niet uit dat de fractie hierover direct na het reces ook nog in debat wil gaan met de wethouder.